Podmínky používání služby eBlog.cz

Provozovatel

Provozovatelem služby je Martin Koutný (IČ: 87248883) dále jen "provozovatel".

Služba

Provozovatel poskytuje službu sloužící k vytváření internetových stránek (blogů). Služba je dostupná na adrese www.eBlog.cz. Stránky uživatelů jsou umisťovány na domény třetího řádu www.uzivatel.eBlog.cz nebo www.uzivatel.wp.cz.

Uživatel

Uživatelem se stává každá osoba po provedení registrace a úspěšném aktivování služby. Dále jen "uživatel".

Zpoplatnění služby

Služba je nabízena zdarma.

Software použitý pro provoz služby eBlog.cz

Služba používá na vytvoření a provoz internetových stránek uživatelů (blogů) open source redakční systém WordPress MU.

Služba dále používá upravené open source grafické vzhledy (šablony), jejichž autoři takové použití umožňují.

Ochrana osobních údajů

Přijetím těchto podmínek dává uživatel provozovateli v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na dobu užívání služby eBlog.cz souhlas ke shromažďování, zpracování a uchování svých osobních údajů zadaných při registraci, a to pro účely související s provozem této služby a pro vzájemnou komunikaci s provozovatelem o všech jím poskytovaných službách a v souvislosti s nimi.

Udělení souhlasu je zcela dobrovolné a uživatel může svůj souhlas kdykoliv odvolat. Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich kontrolu a také právo na změnu či opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v ust. § 21 zmíněného zákona.

Správcem osobních údajů uživatele je provozovatel. Provozovatel se zavazuje nakládat se všemi osobními údaji uživatele v souladu s platnými právními předpisy, především podle zmíněného zákona, s cílem jejich maximálně možného zabezpečení a ochrany před neoprávněným přístupem nebo jiným zneužitím.

Provozovatel se rovněž zavazuje nepředat osobní údaje uživatele třetí straně. Jedinou vyjímkou je, pokud se uživatel v souvislosti s užíváním služby dopustí trestného činu. V tom případě mohou být osobní údaje uživatele poskytnuty orgánům činným v trestním řízení.

Práva a povinnosti uživatele

Práva a povinnosti provozovatele

Závěrečná ustanovení

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou finanční či jinou újmu způsobenou ať už funkčností či nefunkčností služby a uživatel nemá nárok na jakoukoliv náhradu vzniklé škody.

Pokud uživatel nesouhlasí s těmito podmínkami, nemá nárok na užívání služby.

Souhlasem s těmito podmínkami dává uživatel najevo, že je přijímá v celém rozsahu. Zároveň uživatel potvrzuje, že podmínky četl a porozuměl jim. V případě nejasností v kterémkoliv bodě je uživatel povinen před přijetím podmínek kontaktovat provozovatele emailem za účelem jejich ujasnění na adrese podpora@eblog.cz.

Tyto podmínky jsou platné od 1.9. 2008.


Co když podmínky poruším?